Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności i plików cookies opisuje działania z danymi osobowymi oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej w postaci prywatnego bloga https://cywilnoprawni.pl, którego głównym celem jest przekazywania informacji i opinii bez osiągania z tego tytułu korzyści finansowych. Administratorem strony jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Kontakt z administratorem dostępny jest pod adresem e-mail: kontakt@cywilnoprawni.pl. Z racji prywatnego charakteru strony e-mail jest jedyną możliwą formą kontaktu.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – właściciel witryny https://cywilnoprawni.pl;

Strona – strona internetowa w formie bloga dostępna pod adresem https://cywilnoprawni.pl;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

§ 2

Dane osobowe i Pliki Cookies

1. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest prowadzenie Strony.

2. Strona nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

8. Korzystanie przez Użytkowników z kolejnych stron Strony, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Są to dane obejmujące m.in. adres IP, informacje o systemie operacyjnym, czy przeglądarce internetowej. Dane te nie są skojarzone z żadnymi konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony. Służą one tylko do bardziej efektywnej administracji Blogiem. W tym celu używane są również inne technologie pozwalające śledzić działania użytkownika, jak statystyki Google Analytics lub wtyczki serwisów społecznościowych:

  • Facebook
  • Twitter

§ 3

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

1. Jakie dane są gromadzone i przetwarzane?

Do danych tych należą dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania ze Strony i jego funkcji, w tym te zapisywane w tzw. plikach cookies, które są instalowane na stronach w ramach Bloga 90sekund.pl oraz współpracujących ze Stroną partnerów.

Listę partnerów Strony: Nazwa.pl, Twitter, Facebook, Google.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel Strony.

3. W jakim celu przetwarzane są te dane?

Dane są przetwarzane w celu lepszego dopasowania usług, z których można korzystać na Stronie oraz prowadzenia statystyk i pomiarów wynikających z odwiedzin w celu lepszego personalizowania treści.

4.Czy te dane mogą być przekazywane dalej?

Administrator może przekazać dane innym podmiotom, które na jego zlecenie lub w jego imieniu świadczą usługi, oferują hosting, prowadzą działalność badawczą i statystyczną oraz organom ścigania jeśli zaistnieje podstawa prawna do przekazania takich danych. Dane te są wydawane i przetwarzane wyłącznie na mocy poleceń i wskazań wytyczonych tym podmiotom przez Administratora lub na podstawie zawartych umów.

5. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują w ramach dostępnych rozwiązań następujące prawa:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kontakt@cywilnoprawni.pl.

§ 4

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Stronie. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Strony, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.