Kredyt na nieruchomość kupioną z licytacji komorniczej

Zastanawiasz się czy bank sfinansuje zakup nieruchomości na licytacji komorniczej? Wbrew panującemu przekonaniu jest to możliwe. Wymagać to będzie jednak od Ciebie większego zaangażowania, niż w przypadku zakupu z wolnego rynku. 

Udział w licytacji

Aby wziąć udział w licytacji komorniczej musisz wnieść wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości. Po wygraniu wpłata zostaje zaliczona na poczet ceny. Resztę sumy musisz wpłacić po wygraniu licytacji i uzyskaniu prawomocnego przybicia. Do zapłaty w terminie 14 dni wezwie Cię komornik.

Przewodnik po licytacjach komorniczych- CywilnoPrawni.pl

Termin

Czas na zapłatę można wydłużyć na wniosek nabywcy o dodatkowe 30 dni. To bardzo ważne ponieważ procedura kredytowa może trwać do 21 dni i czas ten liczymy od momentu złożenia pełnej dokumentacji.

Sposób kredytowania

Najlepszą formą finansowanie z perspektywy nabywcy jest kredyt hipoteczny, banki z automatu odrzucają wnioski jeżeli nieruchomość mająca być zabezpieczeniem jest:

  • gruntem rolnym o powyżej 1 ha – ze względu na ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
  • nieruchomością zamieszkałą – ze względu na brak możliwości wykonania wyceny. Wyjątkiem jest sytuacja, w której lokator wpuści rzeczoznawcę do środka.

W pozostałych przypadkach sprawa jest bardzo indywidualna. Jednocześnie jest dużo trudniej o decyzję pozytywną jak w przypadku nieruchomości z wolnego rynku. Jeżeli z nieruchomością wiąże się jakiekolwiek ryzyko dla banku to analityk kredytowy wyda decyzję negatywną.

Rozwiązanie 

Idealnym rozwiązaniem, jest zabezpieczenie hipoteką na innej nieruchomości. Daje to możliwość uzyskania zarówno kredytu hipotecznego, którego celem będzie finansowanie zakupu nieruchomości z wygranej licytacji komorniczej. Jak również pożyczki hipotecznej gdzie cel jest dowolny, co daje  możliwość zaciągnięcia zobowiązania jeszcze przed przystąpieniem do licytacji. 

Brak możliwości zabezpieczenia się na innej nieruchomości

W przypadku braku możliwości przedstawienia innej nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu pozostaje ostatnia opcja. Finansowanie za pomocą kredytu gotówkowego. To zdecydowanie najszybsza forma finansowania, decyzja kredytowa i wypłata jest bardzo często w dniu złożenia wniosku. Jednocześnie nie wymaga przygotowywania operatu szacunkowego nieruchomości. Minusem takiej formy jest zdecydowanie wysokie oprocentowanie oraz krótki okres kredytowania.

Rada

Warto przed przystąpieniem do licytacji komorniczej skontaktować się z doradcą kredytowym, który zbada zdolność kredytową oraz możliwość zabezpieczenia się banku na majątku nabywcy. Nie można zapomnieć również o zapewnieniu Sobie płynności finansowej na kilka miesięcy do przodu. Od momentu prawomocnego przybicia i zapłaty do momentu wydania prawomocnego przysądzenia własności mija czasem trochę czasu.