Jak dołożyć kilka tysięcy do zakupu nieruchomości

Jeżeli pracujesz na umowę o pracę w dużej korporacji to prawdopodobnie na swoim rachunku Pracowniczego Programu Kapitałowego masz kilka tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego przy zakupie nieruchomości. W przypadku mniejszych firm z racji kolejności dołączania do programów kwota będzie proporcjonalnie mniejsza.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na podstawie umowy zawartej z wybraną instytucją finansową, uczestnik PPK może jednorazowo dokonać wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, w celu pokrycia wkładu własnego.

Do kiedy należy zwrócić środki

Uczestnik PPK ma na to 15 lat, przy czym musi rozpocząć spłatę w ciągu 5 lat od dokonania wypłaty. Teoretycznie więc jest to okres zbliżony długością do okresu kredytu hipotecznego.

Warunki

Operacji takiej uczestnik programu dokonać może tylko raz oraz w momencie wypłaty pnie może mieć ukończonych 45 lat.

Korzyści

Poza tak oczywistą korzyścią umożliwiającą uzupełnienie wkładu własnego przy zakupie nieruchomości ogromną zaletą jest brak oprocentowania środków. Przy 15 letnim okresie spłaty i obecnej inflacji skorzystanie z środków i przeznaczenie ich na zakup nieruchomości może okazać się bardzo korzystne.

Jak skorzystać z wypłaty

Należy zacząć od ustalenia z jakiego towarzystwa inwestycyjnego korzysta Twoja firma. Nastpnie na stronie danego funduszu odnajdź wniosek do dokonania takiej wypłaty. Wypełnij i oczekuj na rozpatrzenie.